Get Adobe Flash player

Bezpłatne badania w ramach
Medycyny Sportowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Star” Sp. z o.o.
zaprasza
do nowo powstałego gabinetu Medycyny Sportowej, w którym mogą Państwo wykonać badania z zakresu medycyny sportowej.
Na badania sportowo-lekarskie zapraszam dzieci i młodzież do 21 roku życia, uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

 

osobiście lub tel. 798 691 598,     tel. 41 277 1 777


Celem badań jest ustalenie czy zawodnik może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportu. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na okres maksymalnie 12 miesięcy.
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym. Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przenieść kartę/ankietę do badania podpisaną przez rodziców.

 

 

 

Upoważnienie na smodzielna wizytę

Na każde badanie (wstępne, okresowe, kontrolne) należy się zgłosić z prawidłowo wypełnioną i podpisaną „ankietą dla sportowca”.

formularz sportowa

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej: Książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień) Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne).