Get Adobe Flash player

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

 RTG,USG

Pracownia mieści się w budynku NZOZ MED.-STAR na parterze, gabinet nr 3.

tel: (41) 275-64-44


Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

Nasz personel:

 • lek.radiolog Krzysztof Marzec- Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 • st. tech. rtg Anna Wrona – Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • st. tech. rtg Elżbieta Bednarczyk
 • st. tech. rtg Teresa Kowalczyk  

 Oferujemy szeroki zakres badań radiologicznych :

 • klatki piersiowej,
 • czaszki, twarzoczaszki, oczodołów,
 • zatok, nosa, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych,
 • żeber
 • kręgosłupa
 • miednicy
 • stawów biodrowych, stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej, kości ogonowej
 • kończyny górnej
 • kończyny dolnej

oraz badania USG:

 •  jama brzuszna,
 •  sutki,
 •  tarczyca,
 •  stawy,
 •  narządy położone powierzchownie,
 •  naczynia żylne i tętnicze kończyn dolnych
 • węzły chłonne

Badania RTG oraz USG wykonywane są przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne szkolenia i uprawnienia.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty jakości i świadectwa dopuszczające do eksploatacji i działania na terenie  kraju oraz podlegają kontroli jakości poprzez wykonywanie wewnętrznych testów podstawowych aparatów rentgenowskich oraz corocznych testów specjalistycznych. Dzięki temu możemy gwarantować usługi na najwyższym poziomie i zapewnić Państwu maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej uzyskała zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej do celu diagnostyki medycznej w jednostce organizacyjnej : NZOZ „MED.-STAR” SP. Z O.O., 27-200 STARACHOWCE, RADOMSKA 35, w której zainstalowane są następujące typy aparatów:

1.Aparat  ogólnodiagnostyczny EDR 750 B uruchomiony na podstawie decyzji SE.XVI.451/71/05 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny ;

2.Aparat stomatologiczny X-MIND DC uruchomiony na podstawie decyzji SEXVIa.9026.24.2014 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny ;

3.Aparat  USG ALOCA SSD-3500A

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.
Zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/ dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

-pracownicy: 20mSv/rok

-ogół ludności: 1 mSv/rok

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Informacja badania RTG

druk na skierowanie do pracowni RTG