Get Adobe Flash player

Poradnia Chirurgiczna
tel. 275 64 41

lek. med. Tomasz Dziumowicz
Specjalizacja I Chirurgii Ogólnej

lek. med. Sebastian Brocki
Specjalista Chirurgii Ogólnej

Poniedziałek

15:35 – 20:00

Wtorek

8:00 – 11:00

Środa

8:00 – 10:00

Czwartek

15:35 – 20:00

Piątek

8:00 – 10:15

Leczone schorzenia:

 • Nowotwory, w zakresie i możliwościach działania poradni, głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej
 • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
 • Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej,
 • Choroby układu trawiennego,
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej,
 • Choroby przydatków skórnych,
 • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej,
 • Choroby układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni,
 • Choroby układu moczowo – płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni, a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych,
 • Urazy
 • Oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni,
 • Odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni,
 • Zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni,
 • Powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją
 • Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasifikowane gdzie indziej
 • Ból w okolicy brzucha i miednicy
 • Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
 • Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę
 • Ugryzienie lub uderzenia przez psa
 • Odma opłucnowa
 • Zaburzenia sutka