Get Adobe Flash player

Uprzejmie informujemy, że pomimo nadal trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, NZOZ „Med-Star” w Starachowicach stopniowo przywracać będzie dostęp do wszystkich świadczeń medycznych.

W celu osiągnięcia powyższego celu wznowiliśmy wykonywanie większości zabiegów rehabilitacyjnych, będziemy przyjmować w poradniach specjalistycznych, umożliwimy dostęp do badań obrazowych i laboratoryjnych.

Nadal zachęcamy do korzystania z teleporad w przypadkach chorób przewlekłych i stabilnego stanu chorych.

Prosimy o zwracanie uwagi na własne i nasze bezpieczeństwo i w sytuacji możliwego kontaktu z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym zachorowaniem na COVID-19, osobami przebywającymi na kwarantannie, izolacji domowej lub objętych nadzorem epidemiologicznym oraz w przypadku gorączki powyżej 38 0C, duszności, uporczywego kaszlu, utraty węchu lub smaku, objawów grypopodobnych kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i/lub Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 41 274 55 93). Zawsze informować o faktach spełniania kryteriów epidemiologicznych lub klinicznych podejrzenia przypadku wymienionych powyżej, nigdy takich informacji nie ukrywać przed pracownikami medycznymi. Świadczenie medyczne nie będące pomocą w stanie nagłego i poważnego zagrożenia zdrowotnego, a w szczególności planowe udzielone zostaną po indywidualnym wyjaśnieniu sytuacji epidemiologicznej i klinicznej.

Nadal zostanie utrzymany ograniczenia w dostępie do obiektu umożliwiające przeprowadzenie wywiadu, pomiar temperatury oraz w razie konieczności innych parametrów przez pracowników medycznych. Konieczne jest posiadanie maski zabezpieczającej drogi oddechowe, a zgłaszanie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnie tego wymagających. Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach, stosowanie się do poleceń personelu medycznego oraz zachowanie 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor
NZOZ „Med-Star Sp. z o.o.

dr n med Zofia Życińska