Get Adobe Flash player

Moduł eRejestracja

Moduł eRejestracja jest nowoczesnym systemem nazywanym popularnie rejestracją internetową, umożliwiającym umawianie się na wizyty drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. To bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, przynoszące korzyści zarówno pacjentowi jaki i placówce. Co najważniejsze, system eRejestracja jest zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dzięki temu wdrożenie rejestracji internetowej pozwala spełnić ustawowy obowiązek określony w artykule 23a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

E-rejestracja
wejście

Nowoczesna rejestracja pacjentów przez Internet

Moduł eRejestracja może być stosowany nie tylko w celu realizacji ustawowego obowiązku udostępniania takiej metody umawiania się na wizyty. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań stworzono narzędzie uniwersalne a przy tym niezwykle bezpieczne. Internetowa część aplikacji została skutecznie oddzielona od głównej bazy danych mMedica. Za synchronizowanie informacji o dokonanych rejestracjach i aktualizację danych o dostępności poszczególnych terminów odpowiada specjalnie w tym celu zaprojektowany system komunikacji.

Najistotniejsze jest, że moduł eRejestracja w pełnym zakresie współpracuje z terminarzem i harmonogramami zdefiniowanymi w mMedica, jednocześnie powalając na swobodne decydowanie, które terminarze będą dostępne w Internecie, a które tylko lokalnie. Oczywiście aktualizacja informacji o dostępnych i zarezerwowanych terminach jest w pełni automatyczna i nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych działań. Zastosowanie modułu eRejestracja może istotnie ułatwić pracę w rejestracji i umożliwić pacjentom samodzielne planowanie wizyt w najbardziej dostosowanych do ich potrzeb terminach.

eRejestracja z korzyścią dla pacjenta

Moduł eRejestracja daje możliwość umówienia się na wizytę do lekarza drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Rejestracja on-line jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dzięki czemu pacjent może dokonać rejestracji na wizytę w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, mając jedynie dostęp do Internetu. Pacjent po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość wyszukiwania wolnych terminów do interesujących go specjalistów oraz przeglądania listy własnych rezerwacji i ich modyfikacji. Oprócz tego pacjenci korzystający z leków stale podawanych mogą dokonać zamówienia recepty drogą internetową.

eRejestracja z korzyścią dla placówki

Korzyści wynikające z korzystania z modułu eRejestracja dla podmiotu leczniczego są bezsporne. Kluczowym atutem jest oszczędność czasu personelu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia pomyłek podczas rejestracji pacjenta. Rejestracja internetowa znacząco wpływa na zmniejszenie kolejek w przychodni, dzięki temu pracownicy rejestracji mogą skupić się na bieżących sprawach i problemach pacjentów znajdujących się w placówce.

Na usprawnienie pracy w przychodni wpływa również funkcjonalność automatycznego przenoszenia rezerwacji do Terminarza w mMedice, co skutkuje brakiem konieczności ich powtórnego rejestrowania. Ponadto każda osoba zakładająca konto na Portalu eRejestracji jest automatycznie wprowadzana do kartoteki pacjentów, dzięki czemu personel weryfikuje jedynie tożsamość pacjenta podczas jego wizyty w przychodni. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail przez administratora Portalu w celu przekazania pacjentom ważnych informacji np. dotyczących funkcjonowania poradni.

Ważną cechą systemu eRejestracja jest zgodność z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dzięki temu wdrożenie rejestracji internetowej pozwala spełnić ustawowy obowiązek określony w artykule 23a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Elastyczność i duże możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, pozwalają na stosowanie systemu eRejestracja w gabinetach i przychodniach o bardzo zróżnicowanym zakresie realizowanych świadczeń.

Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów i możliwość rejestracji na wizytę

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów. Jednak aby dokonać rezerwacji lub odwołania wizyty konieczne jest posiadanie konta i wcześniejsza autoryzacja.

m erejestracja 1

Monitorowanie przez pacjenta statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia

Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość przeglądania listy własnych rezerwacji. Każda wykonana rezerwacja posiada przypisany status: zaplanowana, potwierdzona, zrealizowana, odwołana, w kolejce lub nie wykonana.

W przypadku rezerwacji wymagającej umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r.) status „Zaplanowana” zmieni się na „W kolejce” od razu po wykonaniu przypisania do kolejki oczekujących przez świadczeniodawcę.

m erejestracja 2

Powiadamianie pacjentów o zmianie terminu wizyty

Powiadomienia są wysyłane automatycznie na adres mailowy wskazany przez pacjenta w przypadku: utworzenia konta użytkownika, zmiany hasła do konta w module eRejestracji, wykonania rezerwacji, zmiany terminu rezerwacji jak również odwołania rezerwacji.

m erejestracja 3

Możliwość zamówienia recepty na podstawie stale podawanych leków

Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość elektronicznego zamówienia recepty. Z listy stale podawanych leków wybiera leki, które zostaną dodane na receptę. Po dokonaniu pomyślnego zamówienia wyświetlane jest potwierdzenie, a na adres mailowy wskazany przez pacjenta wysłana zostaje wiadomość. Tak zamówiona recepta możliwa jest do odbioru w placówce medycznej.